Småbarnspedagogikk - deltid over 1 år

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Stavanger
1 år / 2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Småbarnspedagogikk - deltid over 1 år

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Småbarnspedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng Barnehagepedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage.

Studiet småbarnspedagogikk er inndelt i fire emner:

  • De yngste barna i barnehagen og samfunnet
  • Det nære samspillet – sosialt samspill, utvikling og læring
  • Hverdagslivet – barns lek og kultur
  • Dokumentasjon og samarbeid

Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg – som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.    

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Det er to uker obligatorisk praksis i emnet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest. Du kan søke om politiattest på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS. Ta kontakt med studiekoordinator eller praksiskoordinator for spørsmål

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!