Vis studentum.no som: Mobil

Risk Analysis master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år/ 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Risk Analysis master

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor urbanisering, klimaendringer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko.

Studieprogrammet i Risk Analysis gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert risikoanalyse og risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og risikosamstyring (risk governance), policy relatert til risiko, og risikovitenskap. Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. Studieprogrammet bygger på konsepter og ideer utviklet gjennom Society for Risk Analysis de siste 40 årene. 

Studiet passer for deg som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan oppnå sikkerhet.

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som risikoekspert kan du jobbe med konkrete utfordringer, som det å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som risikoekspert kan du bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene. For eksempel handler bærekraftsmål 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige; og bærekraftsmål 13 handler om å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. Du vil også kunne bidra i diskusjonen hvordan best utforme slike mål og følge dem opp.  Risikofaget og risikovitenskapen hjelper deg stille de viktige og kritiske spørsmålene for å sikre god risikoforståelse og fokus på de beste tilnærmingene og tiltakene i denne sammenheng.

Studieprogrammet har to spesialiseringer:
• Spesialiseringen i Risk Analysis and Governance er relevant for studenter med alle typer bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikosamstyring (risk governance).
• Spesialiseringen i Engineering Risk Analysis and Management er for studenter med ingeniørfaglig bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.

I løpet av studiet er det mulighet for praksis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel en bedrift, offentlig etat, forskningsinstitutt eller større prosjektarbeid ved universitetet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!