Vis studentum.no som: Mobil

Risikostyring og samfunnssikkerhet - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Om utdanningen

En risikoekspert er i stand til å utvikle kunnskap om risiko for alle typer problemer, og bidra til å håndtere nåværende og nye risikoproblemer i dagens samfunn. Det omfatter alt fra terrorisme til komplekse teknologiske farer og klimaendringer.

Som student på masterprogrammet Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS får du bli med i av ett av verdens sterkeste fagmiljø på dette området, og få undervisning av ledende professorer.

Mastergradsprogrammet dekker emner som

  • risikovitenskap
  • risikoforståelse
  • risikokommunikasjon
  • risikohåndtering
  • samfunnssikkerhet

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i en av følgende fagområder eller tilsvarende:

  • Samfunnsfag
  • Naturvitenskap
  • Ingeniørfag
  • Matematikk
  • Statistikk

Søkere med annen type utdanningsbakgrunn, som helse- og samfunnsfag, økonomi og administrasjon, hotell og reiseliv, politiutdanning, lærerutdanning, journalistikk, historie og vitenskapsfilosofi, kan også vurderes for opptak til dette studiet.

Søkere med bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende er kvalifisert til Siv.Ing-tittel etter fulført mastergrad. Tilsvarende grad må dokumentere 30 studiepoeng matematikk/ inkludert minst 5 studiepoeng statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Søkere med bachelor i ingeniørfag kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i matematikk/statistikk. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet.

Studiefakta, Tittel m.m

Master i teknologi / Sivilingeniør (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!