Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – samlingsbasert, deltid

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Årsstudium
Stavanger
2 år / 4 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – samlingsbasert, deltid

NB: PPU hadde søknadsfrist 1. mars i 2022, men det er fortsatt noen ledige studieplasser. Søk nå!

Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8-13.                                        

Det er to samlinger per semester. Samlingssted  Universitetet i Stavanger. Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av samlingene per emne. Det forutsettes at studentene møter forberedt til samlingene og deltar i gruppeaktiviteter og faglige drøftinger både på campus og digitalt. 

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Lærer å engasjere

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene. Du tar i tillegg 30 studiepoeng i fag- eller yrkesdidaktikk innenfor en allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. 

Planlegge og vurdere undervisning

Ved fullført PPU skal du kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Programplan for PPU

To praksisperioder

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er på heltid og krever 100% tilstedeværelse.  Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. For å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått. 

Du kan ha praksis utenfor Rogaland . Da skaffe du praksisplass og praksislærer selv. 

Du er kanskje også interessert i:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning heltid
  • Praktisk-pedagogisk utdanning deltid

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!