Vis studentum.no som: Mobil

Petroleumsteknologi master 2 år

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år/ 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Petroleumsteknologi master 2 år

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket. All undervisning foregår på engelsk.

Du velger mellom to forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi eller produksjon- og prosessteknologi. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i feltene bore- og brønnteknologi eller produksjon- og prosessteknologi

Produksjon- og prosessteknologi: Spesialiseringen i produksjon- og prosessteknologi fokuserer på prosesser, teknologier og kunnskap om hele verdikjeden innenfor olje og gass. Kandidater som har fullført spesialiseringen i produksjon- og prosessteknologi vil ha et bredt spekter av jobbmuligheter, som produksjonsingeniør på en plattform eller som prosessingeniør i et gassprosesseringsanlegg eller et oljeraffineri. Spesialiseringen vil også gi deg generell ingeniørekspertise innenfor energi- og petroleumsindustrien da emnesammensetningen inneholder boring, produksjon, reservoarteknologi, prosessteknologi og et bredt spekter av mulige valgemner.

Bore- og brønnteknologi: Dette studiet gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Du er kanskje også interessert i:

  • Konstruksjoner og materialer master 2 år
  • Samfunnssikkerhet master 2 år
  • Industriell økonomi master master 2 år
  • Marin- og offshoreteknologi master 2 år

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!