Vis studentum.no som: Mobil

Paramedisin - Bachelor

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Paramedisin - Bachelor

Som paramedisiner (paramedic) er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested.

Hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette kreves både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger.

Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet. 

Praksis er en sentral del av utdanningen og utgjør 60 studiepoeng inkludert en andel med simulering. Studentene vil ha praksis i ambulansetjenesten, på legevakt/kommunal akutt døgnenhet (KAD), på akuttmottak, på sykehus, i forbindelse med rehabilitering og i tilknytning til rus- og psykiatri.

Studentene vil også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Hvert semester inneholder et praktisk orientert emne som bygger på det teoretiske innholdet i de øvrige emnene fra samme og forutgående semester.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse samt krav om politiattest og medisinsk testing.

I tillegg må søkere tilfredsstille følgende krav:

  • inneha førerkort klasse B, senest innen 1.mars i opptaksåret. Dokumentasjon må lastes opp som vedlegg til søknaden din.

  • bestå fysisk opptaksprøve, inkludert egenerklæring om svømmedyktighet. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til opptaksprøven.

I studiet er det satt av tid til å erverve kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Realkompetanse

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!