Vis studentum.no som: Mobil

Nordisk og lesevitenskap - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Nordisk og lesevitenskap - Master

Kommunikasjon gjennom språk og tekst er et grunnlag for vår deltakelse i samfunnslivet. Masterstudiet i nordisk og lesevitenskap gjør språk og tekst til vitenskapelige studieobjekter. 

Fra tanken er veien ikke lang til tale- og skriftspråket, og den norske språksituasjonen står også sentralt i studiet. Vi lever i en tid da samfunnsutviklingen fører med seg omfattende språklige endringsprosesser, og da er det viktig både å skjønne hva det er som skjer og hvilke veier utviklingen kan ta både når det gjelder tale og skrift. Bak disse aktuelle studieemnene ligger selvsagt de helt grunnleggende spørsmålene om hva språk er.

Nordisk og lesevitenskap er også studiet av lesingens og skrivingens rolle i kulturen. Masterstudiet gir kompetanse på hvordan lesing organiserer verden og hvordan enkeltmennesket integrerer seg i samfunnet ved hjelp av lesing og skriving.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor/grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoeng i nordisk med minimum 20 studiepoeng språk og 20 studiepoeng i litteratur. Minst 30 studiepoeng av fordypningsområdet må bygge på emner på lavere nivå innen fordypningsområdet. Det er faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!