Vis studentum.no som: Mobil

Master i forretningsjus

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år/ 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i forretningsjus

Etterspørselen etter juridisk kompetanse øker stadig, og næringslivet uttrykker et spesielt behov for jurister som kan vurdere problemstillinger ut ifra både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er en juridisk utdanning med økonomifokus. Du blir i stand til å utføre økonomiske analyser som tar høyde for rettslige begrensninger, og du vil kunne gjøre rettslige analyser ut ifra et økonomisk og kommersielt perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Du kan ikke bli advokat eller dommer med denne graden, men jurist med spesialisering innen forretningsjus. Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.

Programmet er toårig og bygger både på en bachelor i rettsvitenskap og på en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!