Kjemi og miljø bachelor

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
3 år, 6 semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kjemi og miljø bachelor

Du vil få en grunnleggende opplæring i realfag som matematikk, statistikk og termodynamikk, som sikrer tverrfaglighet og en basis for spesialisering i næringslivet.

Vi, og alt vi er omringet av, består av kjemiske stoffer og reaksjoner. Kjemi er læren om molekylene som alt er bygget opp av, strukturen deres, hvordan de reagerer på hverandre, og hvor vi kan finne dem.
Kjemiske reaksjoner er løsningen på mange av utfordringene vi står overfor innenfor medisin, klima, industri og energi. En rekke av FNs bærekraftsmål handler om nettopp dette, og med en bachelor i kjemi og miljø kan du bidra direkte i arbeidet med å oppnå målene.

Hvordan kan det ha seg at et atom som er livsnødvendig i ett molekyl kan være dødelig giftig i et annet? Kan vi lage nye kjemiske forbindelser som gir oss løsningen på klimaproblemene? Finnes det en kur for kreft i naturen rundt oss? For finne løsningen på disse spørsmålene, er kjemi helt nødvendig.

Hva lærer du?

Ved UiS vil du få en solid teoretisk og praktisk opplæring i kjemifagene med mye laboratoriearbeid. I tillegg til generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, fysikalsk kjemi, analytisk kjemi og kjemiteknikk, tilbyr vi også valgfag i uorganisk kjemi, mikrobiologi og kjemikalier for produksjon av olje og gass. 

Du vil også få en grunnleggende opplæring i realfag som matematikk, statistikk og termodynamikk, som sikrer tverrfaglighet og en basis for spesialisering i næringslivet. 

Gjennom studiet vil du også utvikle evnene dine i å håndtere informasjon og utøve kildekritikk, finne frem i databaser og lovverk, og oppsummere prosjekter i rapporter og faglige presentasjoner, noe som vil komme til nytte uansett jobb og fagfelt. 

Studiet gir deg en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber. 

To spesialiseringer

Studiet har to spesialiseringer: Kjemi eller Vann og miljøteknikk. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Studiet kvalifiserer for videre opptak på masterstudier i miljøteknologi.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!