Industriell økonomi master 2 år

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år/ 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Industriell økonomi master 2 år

Etter fullført studium får du tittelen sivilingeniør, og du vil kunne velge mellom ulike yrkesretninger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange kandidater.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige styrker og interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift.

Studiet utgjør 120 studiepoeng (sp) og er sammensatt av fellesemner (30 sp), spesialiseringsemner (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).

Se hele studieplanen for 2022-2023.

Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Du er kanskje også interessert i:

  • Industriell teknologi og driftsledelse master 2 år
  • Samfunnssikkerhet master 2 år
  • Energy, Enviroment and Society master 2 år

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!