Master

Industriell økonomi master 2 år

Varighet
2 år/ 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år/ 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Industriell økonomi master 2 år

Etter fullført studium får du tittelen sivilingeniør, og du vil kunne velge mellom ulike yrkesretninger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange kandidater.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige styrker og interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift.

Studiet utgjør 120 studiepoeng (sp) og er sammensatt av fellesemner (30 sp), spesialiseringsemner (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).

Se hele studieplanen for 2022-2023.

Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Du er kanskje også interessert i:

  • Industriell teknologi og driftsledelse master 2 år
  • Samfunnssikkerhet master 2 år
  • Energy, Enviroment and Society master 2 år

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights