Master

Historie og historiedidaktikk master 2 år

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Historie og historiedidaktikk master 2 år

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Samfunnet trenger historikere og historielærere som reflekterer kritisk over historiske hendelser og måtene historien brukes på. I masterprogrammet lærer du hvordan kunnskap om fortiden utvikles og formidles fra ulike arenaer. Du får kompetanse i å tolke ulike forståelser av fortiden og til å utvikle egne fortolkninger. I masteroppgaven går du i dybden på én problemstilling, analyserer kilder kritisk og argumenterer faglig. Dette er ferdigheter som er verdifulle i mange typer kultur- og kunnskapsarbeid. Vår satsning innen miljøhistorie og historiekultur gir dessuten gode muligheter for å knytte studiet opp mot samfunnsaktuelle spørsmål.

Studiet er todelt: Fellesdelen (60 sp) består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Den andre delen er en individuell masteroppgave på norsk eller engelsk (60 sp). UiS sin faggruppe i historie har bred veiledningskompetanse, og har en særlig tyngde innen historiebruk og historiekultur, undervisningsmetoder i historiefaget, miljøhistorie, teknologi- og vitenskapshistorie, polarhistorie, samt museum, natur- og kulturarv. Du får en individuell veileder som følger deg tett gjennom hele prosessen. Flere av våre masterstudenter har vunnet nasjonale priser for sin oppgave.

Master i historie og historiedidaktikk er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium, hvor oppbygningen er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights