Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Helsesykepleie master

Varighet
3 år / 6 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år / 6 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helsesykepleie master

Helsesykepleier er en viktig del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.

Studiet består av obligatoriske emner og en masteroppgave. Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene. Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Studiet er et deltidsstudium som hovedsakelig er organisert i ukesamlinger. Ettersom studentene tar 20 studiepoeng per semester, utgjør studiet 66% av et fulltidssemester på 30 studiepoeng.

Studieplanen endres fra høsten 2023 i samsvar med ny Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesykepleier etter å ha gjennomført 90 studiepoeng.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights