Master

Endringsledelse master

Varighet
2 år, 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år, 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Endringsledelse master

Klimaendringer, pandemier og økonomiske kriser er eksempler på situasjoner som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse. Det samme gjelder teknologisk utvikling, migrasjon og et arbeidsliv i endring. Behovet for kompetent endringsledelse har aldri vært større, og ingen organisasjon går fri av utfordringene. En master i endringsledelse ved UiS setter deg i stand til å utnytte nettopp dine forutsetninger til å gjøre en forskjell i endringsprosesser av enhver art.

Grunnideen i studiet er at det er behov for samfunnsansvarlig endringsledelse der organisasjonens interne mål balanseres mot samfunnsverdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, mangfold, demokrati og medvirkning. Det legges derfor stor vekt på kritisk refleksjon og på sammenhenger mellom de beslutninger vi tar og de konsekvensene det får for individ, organisasjon og samfunn. Videre legges det vekt på hvordan vi kan ta ansvar for å skape det samfunnet vi gjerne vil leve i og gi videre til de neste generasjonene: Hvilke organisasjoner og ledelsesformer trenger vi da, og hvordan får vi det til?

På studiet nærmer du deg de store spørsmålene og utfordringer gjennom å jobbe med konkrete problemstillinger som oppstår i virkelighetsnære situasjoner. Gjennom ekskursjoner, utforskende prosjekter og samarbeid med medstudentene dine kommer du inn under huden på de steder, organisasjoner og mennesker som endringsprosessene vedrører og berører. Du får mulighet til å utfordre deg selv og dine forutsetninger på en måte, som uansett utgangspunkt, vil endre synet ditt på organisering og ledelse.

Studieprogrammet er et fulltids masterstudium over to år (fire semestre) og er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng. I tillegg kommer masteroppgaven på 30 studiepoeng. Emnene gir deg en bred innføring i et sett av teoretiske perspektiver, modeller og metoder som er relevante i ulike typer organisasjoner, og er tilrettelagt for studenter med ulik faglig bakgrunn. Det pedagogiske opplegget er for det meste samlingsbasert og forutsetter fysisk tilstedeværelse under undervisnings- og studieaktiviteter. Det legges ikke ytterligere til rette for at studiet skal kunne kombineres med full jobb ved siden av. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights