Vis studentum.no som: Mobil

Dokumentarproduksjon - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: August hvert andre år - Stavanger
Ja

Om utdanningen

Master i dokumentarproduksjon

Master i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Du lærer grepene som engasjerer og holder på seere, lyttere og lesere gjennom film-, radio- og multimediedokumentaren.

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn med høyt tempo og knappe tidsfrister. På masteren legges det vekt på grundighet og kvalitet. Du lærer å formidle historiene som fortjener mer enn en kort nyhetsmelding.

Opptakskrav/Søknad

OBS! opptak annethvert år, neste opptak 2021

Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

  • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
  • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.


Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!