Barnehagepedagogikk - deltid over 1 år

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Stavanger
1 år / 2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnehagepedagogikk - deltid over 1 år

Studiet er organisert som en kombinasjon av undervisning, samlinger ved UiS og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere og består av innhold fra barnehagelærerutdanningen. Lek og læring, didaktikk, organisasjon og ledelse og kunnskap om rammeplanen er noen av temaene i utdanningen.

Det er to uker obligatorisk praksis i hvert av emnene.

Innsikt i arbeidet

Studiene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir deg sammen kompetansen som barnehagelærer. Barnehagepedagogikk går over ett studieår, og gir deg innsikt i sentrale sider ved barnehagelærerens arbeidsområder.

Gjennom studiet vil du få innsikt i rollen som pedagogisk leder. Dette inkluderer blant annet kunnskap om lovverket og rammeplanen for barnehagen. Du vil også kunne analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv.

Studiet består av innholdselement fra barnehagelærerutdanningen med utgangspunkt i et helhetlig læringssyn.

Emnet består av 3 hovedområder som går over i hverandre mellom tema og fag i pensum og undervisning. Ledelse av barn og personale er sentralt.

  • Lek, læring, danning og omsorg i barnehagen
  • Didaktiske perspektiver i barnehagen
  • Barnehagen - en lærende organisasjon

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Det er to uker obligatorisk praksis i studiet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere ned utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!