Videreutdanning i veiledning for praksisveiledere i helse- og sosialfag

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Horten, Nettstudier, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Videreutdanning i veiledning for praksisveiledere i helse- og sosialfag

Er veiledning en del av din arbeidshverdag eller ønsker du at det skal bli det? Denne utdanningen skal bidra til å høyne din kompetanse innen veiledning og gi deg den handlingskompetansen du trenger for å tilrettelegge for studenters læring og læringsaktiviteter i praksisstudier.

Dette er veiledning

Intensjonen med utdanningen er å bidra til å høyne kompetansen innen veiledning blant annet gjennom å utfordre studenten på å utvikle nye perspektiver på egen veiledning.

Målgruppen er praksisveiledere for studenter fra barnevern-, optometri-, radiografi-, sykepleie- eller vernepleierutdanning ved USN, eller personer som er tiltenkt en rolle som fremtidig praksisveileder for USN studenter.

Dette lærer du hos oss

Kunnskapsgrunnlag for veiledning:

Læring
Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning
Yrkesetisk holdning og handling
Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
Metoder for vurdering og evaluering

Veiledningsteori og veiledningsmetodikk: Veilederrollen
Veiledningsmetoder
Veiledning som metode for å høyne etisk kompetanse blir også vektlagt i tråd med departementets og KS' satsing på etikk i helse- og omsorgssektoren.
 

Hva slags jobb får du?

Studiet er spesielt tilpasset veiledning i utdanningssammenheng innen helse og sosialsektoren, men kunnskapen og kompetansen kan anvendes i andre virksomhetsområder, for eksempel veiledning av pasienter og pårørende, kolleger og ledere så vel som kursvirksomhet og internopplæring.

Slik er studiet

Studiet kombinerer fysiske og digitale samlinger på våre ulike campus, selvstudier, ulike former for samarbeidslæring, veiledning, samt veiledning på egen veiledning. Studiet består av 6 samlingsdager, innlevering av arbeidskrav og innlevering av hjemmeeksamen. 

For å få godkjent utdanningen, samt å kunne stille til eksamen, må deltagelsen på samlingsdagene være minimum 80 prosent.

Avsluttende vurdering: Utdanningen avsluttes med en tre ukers individuell hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ ikke bestått. Innlevering av hjemmeeksamen er 12. desember 2022.

Samlinger høst 2022

  • Første samling: 14. september (digitalt på zoom) og 15. september (fysisk oppmøte, Campus Drammen)
  • Andre samling: 5. oktober (digitalt på zoom) og 6. oktober (fysisk oppmøte,  Campus Vestfold)
  • Tredje samling: 9.november (digitalt på zoom) og 10. november (fysisk oppmøte, Campus Porsgrunn)

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!