Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er studiet for deg som vil lære mer om tenkemåter og faglige praksiser i det åpne ungdomsarbeidet. Studiet er praktisk orientert og vektlegger betydningen av relasjoner i ungdomsarbeid.

Hva er fritidspedagogisk ungdomsledelse?

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et pedagogikkfaglig emne som handler om faglige praksiser og tenkemåter i det åpne ungdomsarbeidet. Hovedvekten legges på tiltak som organiseres i regi av det offentlige.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad og derved kvalifisere til lederposisjoner innen kulturelt og sosialpedagogisk arbeid i ungdomsklubber og ungdomsprosjekter.

Ved siden av pedagogikk har emnet innslag fra fag som sosiologi, antropologi og medievitenskap.  Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet. I tillegg understrekes demokratisk ungdomsmedvirkning som en sentral verdi. Dette innebærer en aktivt bruk av de unges ressurser og utformes slik at de unge opplever fritidstilbudet som relevant, lokalt tilpasset og samtidsorientert.

Målgruppe

Studiet passer for barnevernspedagoger, sosionomer, praktiserende klubb- og feltarbeidere, kulturarbeidere og lærere som har interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.

Dette lærer du hos oss

Emnet bidrar til at studenten oppnår generell kompetanse på

  • hvordan teoretiske og praktiske forståelser av ungdomsarbeid henger sammen.
  • eksempler på at ungdom selv kan bidra til å styrek trivselen i den fritidsvirksomheten de deltar i, og dermed både dens sosialpedagogogiske betydning og dens omdømme. 
  • muligheter til å skape arenaer som støtter ungdoms interess for nye medier og gir rom for nye former for kreative utrykksformer

Læringsaktiviteteter

Fysiske samlinger med skriftlige arbeidskrav i gruppe og individuelt mellom samlingene, både praktisk og teoretisk. Muntlige framføringer knyttet til obligatoriske arbeid.

Studenten vil ha to obligatoriske arbeidskrav, en individuell og en i gruppe. Begge må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte. Det må være deltagelse på minimum 5 av 6 samlingsdager for å kunne fremstille seg til eksamen.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!