Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Hva er fritidspedagogisk ungdomsledelse?

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et pedagogikkfaglig emne som handler om faglige praksiser og tenkemåter i det åpne ungdomsarbeidet. Hovedvekten legges på tiltak som organiseres i regi av det offentlige.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad og derved kvalifisere til lederposisjoner innen kulturelt og sosialpedagogisk arbeid i ungdomsklubber og ungdomsprosjekter.

Ved siden av pedagogikk har emnet innslag fra fag som sosiologi, antropologi og medievitenskap.  Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet. I tillegg understrekes demokratisk ungdomsmedvirkning som en sentral verdi. Dette innebærer en aktivt bruk av de unges ressurser og utformes slik at de unge opplever fritidstilbudet som relevant, lokalt tilpasset og samtidsorientert.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights