Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen
Deltid
Støttet av lånekassen

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

En god organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier. Vi hjelper deg med verktøy for å måle eksisterende kultur og iverksette tiltak for å utvikle en ønsket organisasjonskultur.

I arbeidslivet kommer mennesker tett innpå hverandre. Både ledere og medarbeidere vil i sin holdning og atferd legge til grunn menneskesyn og verdier. Innen organisasjons- og ledelsesfaget har vi de senere år sett at fagemnet «verdibasert ledelse» har fått betydelig oppmerksomhet. Begrepet indikerer at lederne har et særskilt ansvar for å utvikle gode verdier.

Vi har alle et felles ansvar for verdier i et jobbfellesskap. Det sentrale momentet er å «løfte hverandre» på hverandres sterke sider, eller for å si det med en god metafor «å spille hverandre gode». Når de gode verdiene sosialiseres inn i organisasjonen utvikles «den gode organisasjonskultur». En slik ønsket organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!