Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 semester (samlingsbasert)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vår - Drammen
Ja

Veiledning - Videreutdanning

Videreutdanning i veiledning - Høgskolen i Sørøst-Norge

Videreutdanning i veiledning

Studiet i veiledning retter seg spesifikt mot helse- og sosialpersonell som har behov for veilederkompetanse og har ansvar for studentveiledning.

Intensjonen med utdanningen er å bidra til å høyne kompetansen innen klinisk veiledning blant annet gjennom å utfordre studenten på å utvikle nye perspektiver på egen veiledning.

Studiets primære målgruppe er ulike profesjoner innenfor helse- og sosialtjenesten som for eksempel sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og fysioterapeuter.

Dette lærer du 

Kunnskapsgrunnlag for veiledning:

 • Læring
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning
 • Yrkesetisk holding og handling
 • Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
 • Metoder for vurdering og evaluering

Veiledningsteori og veiledningsmetodikk:

 • Veilederrollen
 • Veiledningsmetoder

Veiledning som metode for å høyne etisk kompetanse blir også vektlagt i tråd med departementets og KS' satsing på etikk i helse- og omsorgssektoren.

Videre utdanning

Bestått videreutdanning vil gi mulighet til, på individuelt grunnlag, å søke emnefritak og innpassing i mastergradsstudiet i klinisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (15 studiepoeng)

Kostnader

Kr 15.000 + semesteravgift. Videreutdanningen er gratis for praksisveiledere for helsefagstudenter.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!