Vis studentum.no som: Mobil

Tannpleie og helsefremmende arbeid

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Tannpleie og helsefremmende arbeid

Dette er tannpleie og helsefremmende arbeid

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

Studiet inkluderer et bredt spekter av perspektiver og teorier fra ulike fagfelt for å gi økt forståelse for tannpleierens virksomhet. Økt kompetanse på de nevnte områder gjør at studiet kan bidra til en ytterligere systematisk og kunnskapsbasert praksis innen tannpleie og i tannhelsetjenesten. Det helsefremmende perspektivet omfatter både mennesker og politikk, inkludert arbeid med menneskers rettigheter, muligheter og utvikling. Sentrale begreper og innsatsområder i helsefremmende arbeid er salutogenese, empowerment, utjevning av sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Det overordnede målet i helsefremmende politikk er å bidra til at helsehensyn ivaretas innen alle sektorer, og det legges spesiell vekt på utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår. For tannpleiere innebærer dette i sterkere grad å fokusere på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer.

Studiet vil gi tannpleiere økt innsikt og forståelse for samfunnsutfordringer knyttet til utjevning av sosiale ulikheter, migrasjon og helse, og ulike grupper av risikoutsatte barn, ungdom og voksne. Økte kunnskaper om helsefremming vil gi tannpleiere kompetanse til å styrke befolkningens egenkontroll, mestring og selvstendighet knyttet til helse og tannhelseutfordringer.

Målgruppe

Tannpleiere i privat og offentlig sektor

Dette lærer du hos oss

  • Avansert kunnskap om teorier, verdier, begreper og modeller som ligger til grunn for helsefremmende arbeid
  • Avansert kunnskap om settinger og settingstilnærming relatert til sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i tannhelsetjenesten, samt organisering og lovregulering av tannhelsetjenesten
  • Avansert kunnskap om tannhelse, orale sykdoms- og risikofaktorer, diagnostikk, samt tannhelsens betydning for generell helse
  • Inngående kunnskap om veiledning og samhandling med pasienter og pårørende relatert til klinisk og samfunnsmessig tannhelsearbeid
  • Analysere og forholde seg kritisk til ulike helsefremmende tilnærminger i tannhelsetjenesten og samfunnet
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid basert på metodekunnskap og forskningsetiske normer.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!