Videre- og etterutdanning

Tannpleie og helsefremmende arbeid

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Tannpleie og helsefremmende arbeid

Dette er tannpleie og helsefremmende arbeid

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

Studiet inkluderer et bredt spekter av perspektiver og teorier fra ulike fagfelt for å gi økt forståelse for tannpleierens virksomhet. Økt kompetanse på de nevnte områder gjør at studiet kan bidra til en ytterligere systematisk og kunnskapsbasert praksis innen tannpleie og i tannhelsetjenesten. Det helsefremmende perspektivet omfatter både mennesker og politikk, inkludert arbeid med menneskers rettigheter, muligheter og utvikling. Sentrale begreper og innsatsområder i helsefremmende arbeid er salutogenese, empowerment, utjevning av sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Det overordnede målet i helsefremmende politikk er å bidra til at helsehensyn ivaretas innen alle sektorer, og det legges spesiell vekt på utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår. For tannpleiere innebærer dette i sterkere grad å fokusere på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights