Vis studentum.no som: Mobil

Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
8 semestre (120 studiepoeng)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Kongsberg
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Vil du jobbe med synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid?

Å hjelpe barn, voksne og eldre med redusert syn eller blindhet i å mestre hverdagen og være fullt inkludert i samfunnet krever høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Denne tverrfaglig masteren gir spesialkompetanse innen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid til også deg med bachelorgrad fra andre studier enn optometri 

Hvorfor master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Andelen synshemmede og blinde i befolkningen øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de ofte behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagfolk som har kunnskap om synsfunksjonens anatomi, fysiologi og nevrologi, så vel som sosial, psykososial, pedagogisk og praktisk betydning av synshemningen.

Utdanningen gir deg kompetanse innen synspedagogisk arbeid og optometrisk synsrehabilitering og habilitering knyttet til å støtte lære- og utviklingsprosesser hos blinde og synshemmede i alle aldre

Masteren har fokus på tverrfaglig kunnskapsutvikling innen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid – spesielt koblingen mellom praksis og teori, vitenskapelig tilnærming, kommunikasjon og samhandling slik at du kan møte personer med nedsatt syn og blindes behov.

Dette er et fleksibelt deltidsstudium over fire år. Læring og undervisning vil veksle mellom felles samlinger, studier i praksis og studier over internett.

Tverrfaglig mastergrad

Det unike med denne mastergradsutdanningen er at den er tverrfaglig. Vi drar veksler på ulike fagdisipliner:

 • Spesialpedagogikk (Universitetet i Gøteborg)
 • Optometri og Oftalmologi
 • Rehabilitering

Jobbmuligheter

Fagpersoner innen synspedagogisk virksomhet og synshabilitering og synsrehabilitering arbeider med synshemmede i alle aldre, kontekster og livsfaser. Diagnosene er mange, og synshemningen kan være medfødt eller ervervet på grunn av sykdom eller skade og kan forekomme sammen med andre vansker. Dette krever fagfolk som har kunnskap om øyet og synsfunksjon, så vel som sosiale, psykososiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser av synshemningen.

Kompetansen du opparbeider deg i løpet av studiet gir deg blant annet mulighet til å arbeide innen barnehage/skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetak, habiliteringstjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og optometrisk prakis.

Det er behov for synspedagogisk kompetanse i brukerorganisasjoner og statlige etater som NAV og Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner (Statped). Noen etablerer privat praksis innen fagområdet, der de for eksempel tilbyr mobilitetsopplæring eller rådgivning knyttet til universell utforming og design for synshemmede.

For kontakt eller mer informasjon om Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

En mastergradsutdanning vil gjøre til at du også kan bidra til å utvikle fagfeltet, forskningsbasert profesjonsutøvelse, slik at tilbud og tjenester i størst mulig grad møter synshemmede og blindes behov. Dette inkluderer muligheten til å søke om stipendiatstillinger (forskerstillinger) ved høyskoler og universiteter. Universitetet i Sørøst-Norge har for eksempel en ph.d. i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav/Søknad

For opptak kreves ett av følgende utdanningsløp:

 • Fullført bachelorgrad
 • cand.mag.
 • annen grad
 • eller utdanningsløp av minimum tre års omfang utdanning som i henhold til § 3-4 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

For opptak til masterutdanning må søker ha karaktersnitt C eller bedre.

Søkere med norsk høyskoleutdanning i optometri fra tiden før 2006, kan bli kvalifisert på bakgrunn av individuell vurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!