Vis studentum.no som: Mobil

Småbarnspedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Småbarnspedagogikk

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for barnehagelærere (Kompetanse for fremtidens barnehage), tilbyr vi fordypning i Småbarnspedagogikk. Emnet gir deg ytterligere kunnskap til å arbeide med de yngste barna i barnehagen.

Hvorfor studere småbarnspedagogikk?

Studiet er en del av tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning. Sammen med barnehagepedagogikk vil studiet gi godkjenning for å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom søker har godkjente opptakskrav ut fra Utdanningsdirektoratets bestemmelser.

Studiet kan også tas som videreutdanning for førskolelærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger for å få økt pedagogisk kompetanse i forhold til de minste barna i barnehagen.

Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige og teoretiske retninger innenfor pedagogikkfaget er representert. Vi ønsker å inspirere studentene til refleksjon og kritisk tenkning rundt den nyeste forskningen om de yngste barnas vilkår i barnehagen. Samtidig er det en målsetting at studiet bidrar med kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i barnehagen.

Det er to hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse: 

  • Overgang fra hjem til barnehage.
  • Ledelse og barnehagen som en lærende organisasjon

Andre sentrale tema i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, yrkesetikk, danning, tilknytning, små barns medvirkning, utviklingsarbeid i barnehagen, prosjektarbeid som arbeidsmåte, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.

Hva slags jobb får du?

Det er stort behov for kompetanse om de yngste barna i barnehagene.  Studiet vil sammen med Barnehagepedagogikk gi muligheter for ansettelse som pedagogisk leder i barnehage.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!