Vis studentum.no som: Mobil

Skipsfart og logistikk - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år (180 stp)
Bachelor
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Skipsfart og logistikk - Bachelor

Bachelor i skipsfart og logistikk

Bachelor i skipsfart og logistikk

I det maritime jobber man verden rundt hver dag. Tempoet er høyt, oppgavene er krevende og spennende, og ingen dager er like. Kommunikasjonen er oftest på engelsk, og over landegrenser og tidssoner. Det drives forretning hele døgnet, 365 dager i året.

For å gjøre suksess kreves god kremmerånd, sans for tall og tallbehandling, krysskulturell kompetanse, interesse for teknologi, gode sosiale antenner, interesse for mennesker og en global innstilling. Interesse for andre språk og god språkforståelse er også en viktig egenskap.

Norsk næringsliv har høyere logistikkostnader enn våre konkurrenter i utlandet. Dette skyldes at vi ofte har lang vei fra produksjonssted til marked, store lagerverdier og en lite effektiv distribusjon, blant annet som en følge av at Norge en utfordrende geografi.

Vil du lære hvordan du kan være med å løse disse utfordringene? Da er bachelor i skipsfart og logistikk noe for deg.

Jobbmuligheter

Etter endt bachelorgrad kan du få jobb i rederier, logistikkbedrifter, meglerhus, havneoperatører eller i andre deler av den maritime næringen. Du kan blant annet jobbe som logistikkonsulent, havnemedarbeider, skipsmegler, speditør, befrakter, skipsagent, terminalansvarlig og skipsoperatør. Du utdanner deg til å bli bindeleddet mellom sjø, land og luft i bedriften.

Dette lærer du på bachelor i skipsfart og logistikk

I første studieår skal du ha statistikk og matematikk samt økonomi fordi tall og tallforståelse er viktig for disse jobbene. Du vil få en introduksjon til maritim næring, til skipskonstruksjon, maritime operasjoner og til logistikk. Du vil også ha engelsk.

Andre studieår vil du lære om organiseringen og drift av maritim virksomhet, om forsyningskjeder – eller supply chain management som vi også kaller det. Du skal ha maritim logistikk, innkjøp og distribusjon, sjørett, sjøforsikring, havner og havners betydning. I tillegg skal du skrive en selvstendig, egendefinert oppgave på engelsk basert på den kunnskapen du har tilegnet deg så langt.

Tredje studieår vil du lære om den norske offshoreindustrien, havnedrift, hvordan gjennomføre et prosjekt, og forskningsmetode som setter deg i stand til å skrive akademisk. Dette kan du enten gjøre på USN eller på en av USNs samarbeidsinstitusjoner i utlandet. I siste semester skal du lære om hvordan mennesker og teknologi forholder seg til hverandre, og du skal skrive din bacheloroppgave.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i skipsfart og logistikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Skipsfart og logistikk - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Skipsfart og logistikk - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!