Siviløkonom – 5-årig

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Ringerike
Heltid
Støttet av lånekassen

Siviløkonom – 5-årig

Siviløkonomstudiet er vår høyeste utdanning innen økonomi og ledelse. Dette er studiet for deg som ønsker en karriere med mange muligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvorfor velge siviløkonomstudiet?

Siviløkonomstudiet gir deg en enestående og verdifull spisskompetanse. Hos oss kan du velge mellom attraktive spesialiseringer i markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse eller strategi og ledelse.

Vi har et stort fagmiljø innen økonomi og ledelse. Det garanterer deg gode forelesere og veiledere, samt muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Noen av de ansatte har lederstillinger i næringslivet, parallelt med at de underviser på USN.

Vi bruker også gjesteforelesere fra et stort internasjonalt nettverk i siviløkonomstudiet. Flere av disse knyttes til USN i professorstillinger.

  • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.
     
  • Mentorprogram help En mentor er en veileder for deg som student og har som mål og hjelpe deg videre i dine studier og din fremtidige karriere. er en mulighet for studentene på 2. og 3. studieår. Mentoren fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentenes valg av karrierevei eller videre i studiet. Mentorene rekrutteres både fra privat-, offentlig- og frivillig sektor

– Jeg opplever underviserne og fagmiljøet som veldig bra.

Marie, som blir siviløkonom ved USN Handelshøyskolen.

 

Hva slags jobb får du?

Som siviløkonom har du stor faglig bredde og er kvalifisert til mange typer stillinger, også internasjonalt.

Du kan jobbe med leder- og resultatansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere studenter er i dag i jobb som blant annet markedssjefer, produktsjefer, prosjektledere, forskere og direktører.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på siviløkonomstudiet

Siviløkonomstudiet er et 5-årig integrert studium som består av en bachelorgrad (3 år) og en mastergrad (2 år). Studiet gir deg en unik mulighet til å sette sammen en kompetanse som passer dine karriereplaner.

Bachelordelen av studiet gir deg muligheter til å velge mellom en rekke fordypningsområder. Her kan du for eksempel velge mellom fordypning i bedriftsøkonomisk analyse, markedsføringsledelse, kompetanseledelse, eller fordypning som regnskapsrådgiver.

På masterdelen av studiet kan du velge mellom tre spesialiseringer: bedriftsøkonomisk analyse, markedsføringsledelse eller strategi og ledelse. Det er adgang til å velge spesialisering på masterdelen uavhengig av hvilken fordypning som er valgt på bachelordelen av studiet. 

Dette gjør at du for eksempel kan velge fordypning som regnskapsrådgiver (og oppfylle utdanningskrav til autorisert regnskapsfører) på bachelor og senere velge spesialisering i for eksempel strategi og ledelse på master.

Studiet undervises på campus Ringerike, som er helt nyoppusset og moderne, med lekre studentboliger på campusområdet. 

Om du blir med på det som skjer, risikerer du å ha det innmari fett

Ringerike-student Maxim Gjerdalen Foray

Slik er studiet

Når du blir tatt opp til siviløkonomutdanningen, er du sikret et femårig studium i økonomi og ledelse etter en "3+2"-modell.

Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig master i økonomi og ledelse.

Masteravhandlingen gir deg mulighet til å fordype deg innen et selvvalgt teori- og problemområde, alt under faglig veiledning.

Mulige spesialiseringer de to siste årene​

Bedriftsøkonomisk analyse ved campus Ringerike{{ icon }}

Bedriftsøkonomisk analyse gjør deg i stand til å løse komplekse, finansielle problemstillinger. Studiet gir deg kompetanse innen finansregnskapsanalyse, økonomistyring, internregnskap og strategisk analyse.

Markedsføringsledelse ved campus Ringerike{{ icon }}

Kombinasjonen markedsføring og ledelsesfag gir deg mulighet til å søke mange utfordrende stillinger i både små, mellomstore og store bedrifter. Tidligere studenter i markedsføring jobber i analysebyråer, innen reklame og media og i markedsavdelinger.

Ønsker du en jobb i videregående skole, gir dette masterstudiet kombinert med pedagogisk utdanning muligheter for tilsetting som lektor.

Strategi og ledelse ved campus Ringerike{{ icon }}

Studiet er en god lederutdanning og gir deg kompetanse innen ledelse av strategiske kompetanse- og utviklingsprosesser. Studiet er aktuelt for deg som sikter mot lederstillinger, ønsker å jobbe med strategisk Human Resource Management eller drive egen konsulentvirksomhet.

Ønsker du en jobb i videregående skole, gir dette masterstudiet kombinert med pedagogisk utdanning muligheter for tilsetting som lektor.

For hver av spesialiseringene gjelder følgende:

  • Hver spesialisering (major) består av fem faglige spesialiseringsemner (a 7,5 studiepoeng)  som gir deg stor faglig fordypning innen egen spesialisering. Emnene på annet semester bygger på emner første semester, noe som gir en naturlig faglig progresjon.
  • Til hver spesialisering hører det pakker av faglige støtteemner (minors) hver bestående av tre emner (a 7,5 studiepoeng). Støtteemnene ligger på tredje semester og bidrar til faglig bredde. Du velger enten en pakke med støtteemner eller å dra på utveksling i tredje semester. I så fall velges emner ved utvekslingsuniversitetet som støtteemner.
  • Du tar to metodeemner – ett generisk metodeemne som er felles for alle spesialiseringer første semester og ett spesialiseringsspesifikt metodeemne annet semester (a 7,5 studiepoeng).
  • Forprosjektet utgjør 7.5 studiepoeng og er først og fremst et teori- og litteraturstudium som er ment å danne grunnlag for masteravhandlingen. Forprosjektet utarbeides tredje semester.
  • Masteravhandlingen utgjør 30 studiepoeng og utarbeides fjerde semester. Det er et større selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid hvor du får mulighet til å fordype deg i et selvvalgt teori- og problemområde.

Les mer om studiet og spesialiseringene i studieplanen.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier.

Ved USN kan du ta doktorgradsutdanning i Marketing Management.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om økonomiutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av siviløkonom – 5-årig i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for siviløkonom – 5-årig

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!