Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsvitenskap - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Samfunnsvitenskap - Master

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Dette studiet gir solid kompetanse for å analysere komplekse og uoversiktlige samfunnsforhold. Målet er å gi innsikt om sammenhenger på tvers av etablerte institusjoner og faggrenser.

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap er en masterutdanning for deg som allerede har bachelor i samfunnsvitenskap, historie eller tilsvarende disipliner, og som ønsker å gå videre med denne typen fagområder. Det første studieåret vil fagpersoner som driver aktivt med forskning invitere deg som student til å være med i forskningsteam. Her får du presentert mulige problemstillinger for masteroppgaven din og mulighet til å samarbeide med erfarne forskere som selv forsker på feltet. Det vil også være mulighet for andre masterprosjekter innenfor de fagområdene som skisseres i studieplanen.

Jobbmuligheter

Etter fullført masterprogram vil du kvalifisere deg for arbeid i en rekke ulike sektorer og yrker i dagens norske samfunn som krever samfunnsvitenskapelig kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning og dokumentasjon, prosjektorganisering, undervisning og forskning. Arbeidsoppgaver av denne typen har tradisjonelt vært å finne innen ulike nivåer av offentlig forvaltning, planlegging og utdanning, men personer med høyere utdanning i historiske og samfunnsvitenskapelige emner er i økende grad også å finne i privat sektor, med oppgaver knyttet til medier og kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning og PR-organisering, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

Dette lærer du på master i samfunnsvitenskap

I første del av studiet lærer du som student mer om vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelige metoder, planlegging av masteroppgaven, og kan velge mellom ulike fordypningsemner. Valgemnene vi tilbyr tar opp betydningen av globalisering og forutsetninger for innovasjoner, sammenveving av aktører gjennom tillitsforhold og nettverk, sosiale kilder til risiko og betingelser for utvikling av tillit i samfunnslivet, velferdsstatens utfordringer, og forholdet mellom kultur og makt.

Et viktig læringsmål i første del av masterstudiet er at dere utformer et teoretisk og metodisk reflektert utkast til masteroppgaven. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap er en disiplinbasert mastergrad som stiller krav til selvstendighet og refleksjon. Mastergraden legger vekt på akademiske normer og verdier, og kvalifiserer for forskerutdanning.

For kontakt eller mer informasjon om Samfunnsvitenskap - Master , vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for søknad til doktorgradsprogrammer.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet for Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap krever en bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg må følgende krav oppfylles for hver av variantene:

1. Fullført bachelor i en samfunnsvitenskapelig disiplin inkludert 7,5 stp. samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker), ex.phil. og en bacheloroppgave gir grunnlag for opptak til studiet.
2. For søkere med annen type utdanning kreves fordypning på minst 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner, inkludert 7,5 stp. samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker) og ex.phil.
Utdanningen må være organisert på en måte som gir progresjon og spesialisering, for eksempel i form av et fordypningsoppgave eller en bacheloroppgave. Kravet til samfunnsvitenskapelige emner innebærer at emnene må utfylle hverandre.

Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre.

For søkere som enten ikke har min. 7.5 stp samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker) eller ex.phil. må dette tas første semester på studiet. Studenter kan ikke gis opptak hvis de mangler mer enn ett av disse emnene.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunnsvitenskap - Master .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunnsvitenskap - Master :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!