Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Rettslingvistikk

Lær mer om språkets rolle i det juridiske systemet og hvordan språk påvirker avgjørelser som tas innen politiarbeid, etterforskning og i offentlig forvaltning. Fortsatt ledige plasser!

Hvem passer rettslingvistikk for?

Emnet passer for ansatte i politi- og etterforskningssektoren, jurister og ansatte i offentlig sektor, som for eksempel innen barnevern, PPT og asyl. Emnet passer også for akademikere som ønsker en forskningsbasert tilnærming til språk og jus.

Hvorfor studere rettslingvistikk?

Politietterforskning og bevisførsel i flere høyprofilerte saker har de siste årene vist at lingvistisk kompetanse er etterspurt og nødvendig i rettssystemet. Kompetansen er viktig for å opprettholde rettssikkerhet og demokrati når det gjelder rettssaker, men også innen barnevern- og asylsaker og lignende prosesser innen offentlig forvaltning.

Hvordan kombinere utdanning og jobb?

Emnet er lagt opp med nettbaserte samlingsdager, 8 samlingsdager fordelt over ett semester. Mellom samlingene jobber studentene selvstendig med selvstudier og arbeidskrav. 

Les mer om: 

  • Krav til utstyr
  • Informasjon/innføring i Canvas - digitalt klasserom
  • Informasjon/innføring i Zoom - webkonferansesystem

Forventet arbeidsomfang i studiet er ca 400 timer og inkluderer alle lærings- og vurderingsaktiviteter; som samlinger, selvstudier og eksamen.

Samlingsdatoer høsten 2022

Nettundervisning i Zoom på onsdager kl. 9.15–12.00. Datoer for høstens samlinger kommer. Følgende tema vil være aktuelle: 

Uke  Dato Tema Foreleser     Introduksjon til fagfeltet Guro Nore Fløgstad, Ingunn Indrebø Ims, Aafke Diepeveen (alle USN)      Rettslingvistikk og flerspråklighet Guro Nore Fløgstad, Ingunn Indrebø Ims, Bente Ailin Svendsen (UiO)      Rettslingvistisk profilering og opphavsanalyse

Tanya Karoli Christensen (Københavns universitet)  

    Språk og avhør

Aafke Diepeveen (USN)

    Språk og asyl Irmelin Kjelaas (NTNU)     

Arbeid med klart språk i lovtekster

Språkrådet (NO)

    Språk, demokrati, medborgerskap

Johan Tønnesson (UiO)

    Språk og ytringsfrihet

Anine Kierulf (UiO)

Med forbehold om endringer. 

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. 

 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!