Vis studentum.no som: Mobil

Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor

Bachelor i Ren energi- og prosessteknologi

Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi

Har du yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev, kan du søke deg inn på Y-VEI og bli ingeniør i løpet av 3 år ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg tilpasset studentens bakgrunn. Det blir kompensert for manglende matematikk, norsk og engelsk, fordi grunnleggende kjemifag og noen valgemner er tatt ut av studiet. I linjeemnene blir Y-VEI-studentene integrert med studenter med allmennfaglig bakgrunn.

Om ren energi- og prosessteknologi

Samfunnet er inne i en utvikling hvor energiproduksjon og -forbruk gradvis må omlegges fra fossile energikilder til framtidens fornybare energikilder. Klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger må begrenses både gjennom mer effektiv bruk av energi, og økt andel fornybar energiproduksjon.

Som ingeniør i Ren energi- og prosessteknologi har du viktig kunnskap om potensialet til fornybare energikilder, og hvordan man kan designe energieffektive industriprosesser og fornybare energisystemer basert på sol, vind og bioenergi. Kunnskap om livsløpsmetoder, miljøregnskap og effektiv ressursanvendelse gjør deg i stand til å bidra til utvikling av miljøvennlige og innovative produkter og industriprosesser mot et bærekraftig samfunn.

Framtiden trenger deg!

Yrkesmuligheter

Etter du er ferdig med studiene i Ren energi og prosessteknologi har du kompetanse til å arbeide med prosessutvikling, datastyring og produktutvikling i prosessbedrifter, "fornybare"-energibedrifter både i landbasert industri, offshoreindustrien og i ulike konsulent- og rådgivningsfirma.

Du kan også jobbe på ulike offentlige kontrollinstanser med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Videre studier/jobbmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology på Universitetet i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav/Søknad

Relevant fagbrev som bygger på relevant toårig yrkesfaglig utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i ingeniørfag (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Blir «tospråklige» med industrie...

Ingeniørstudent Morten og økonomistudent Philip har lært mye av studentsamarbeidet på master i industriell økonomi. Les om deres erfaringer her!

Les mer
Startet ingeniør-studiet på Tjøme

Førsteårs-seminaret er et tilbud til nye ingeniørstudenter på Høgskolen i Sørøst-Norge. Her får ferske ingeniørstudenter kjenne på ingeniør-livet gjennom praktiske øvelser. 

Les mer