Videre- og etterutdanning

Python-programmering for realfag (PY1000), 2022-2023

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Python-programmering for realfag (PY1000), 2022-2023

Hvem passer emnet for?

Emnet egner seg for lærere i matematikk og naturfag, spesielt i videregående skole, men er relevant også for lærere i ungdomsskoler og i høgskoler og universiteter.

Dette lærer du

Du lærer grunnleggende programmering i Python med anvendelser i realfag, dvs. i matematikk og naturfag.

Spesifikt innhold:

Programmeringsmiljøer for Python

Datatyper (tall, tekst, lister, arrayer m.fl.)

Plotting av data

Programmering av egne funksjoner

Betinget programløp med if-else-betingelser

Repetert programløp med for-løkker og while-løkker

Testing og feilsøking av egen kode

Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)

Numerisk beregning av integraler og deriverte

Numerisk løsing av likninger

Symbolske (algebraiske) beregninger

Objektorientert programmering (en smakebit)

Ulike typer anvendelser, bl.a.:

optimering (numerisk beregning av maksimum eller minimum av funksjoner)

kurvetilpassing til data

programmering av simulatorer basert på modeller fra matematikk og naturfag

sannsynlighetsberegning

praktiske eksperimenter på fysiske systemer med MicroBit.

Gode programmeringsvaner

Fagdidaktikk: Undervisning av programmering og relevante anvendelser i fagene

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights