Python-programmering for realfag (PY1000), 2022-2023

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Python-programmering for realfag (PY1000), 2022-2023

Er du lærer i matematikk eller naturfag og ønsker å ta i bruk programmering i undervisningen?

Hvem passer emnet for?

Emnet egner seg for lærere i matematikk og naturfag, spesielt i videregående skole, men er relevant også for lærere i ungdomsskoler og i høgskoler og universiteter.

Dette lærer du

Du lærer grunnleggende programmering i Python med anvendelser i realfag, dvs. i matematikk og naturfag.

Spesifikt innhold:

 • Programmeringsmiljøer for Python
 • Datatyper (tall, tekst, lister, arrayer m.fl.)
 • Plotting av data
 • Programmering av egne funksjoner
 • Betinget programløp med if-else-betingelser
 • Repetert programløp med for-løkker og while-løkker
 • Testing og feilsøking av egen kode
 • Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)
 • Numerisk beregning av integraler og deriverte
 • Numerisk løsing av likninger
 • Symbolske (algebraiske) beregninger
 • Objektorientert programmering (en smakebit)
 • Ulike typer anvendelser, bl.a.:
  • optimering (numerisk beregning av maksimum eller minimum av funksjoner)
  • kurvetilpassing til data
  • programmering av simulatorer basert på modeller fra matematikk og naturfag
  • sannsynlighetsberegning
  • praktiske eksperimenter på fysiske systemer med MicroBit.
 • Gode programmeringsvaner
 • Fagdidaktikk: Undervisning av programmering og relevante anvendelser i fagene

Vurderingsform

Arbeidskravene og prosjektoppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Emnet som helhet vurderes til bestått dersom både arbeidskravene og prosjektoppgavene er godkjente.

Litteratur

Haugen og Lysaker: Python for realfag - 2. utgave, Fagbokforlaget, 2021.

Praktisk informasjon

Deltakerne må disponere egen PC med programvare for Python-programmering. Det forutsettes at deltakerne har installert Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy (https://www.anaconda.com/products/individual), som inneholder all nødvendig programvare.

Emnet startes dersom antall deltakere er 20 eller flere.

Det tas forbehold om mindre endringer i informasjonen på denne siden.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!