Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Horten, Nettstudier, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Psykisk helsearbeid

Ønsker du mer kunnskap om psykisk helse og psykiske helse- og rusproblemer? Videreutdanning i psykisk helsearbeid gir deg økt kompetanse innefor dette feltet.

Hvorfor videreutdanning i psykisk helsearbeid?

Psykisk helsearbeid er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenesten som ønsker økt kompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helse og/eller rusproblemer, samt forebygging av disse problemene.

Det er et mål at den psykiske helsetjenesten ikke kun skal knyttes til den medisinske spesialiteten psykiatri, men også se psykisk helsearbeid i en sosial, samfunnsmessig og kulturell sammenheng.

Hva slags jobb får du?

Videreutdanning i psykisk helsearbeid gir arbeidsmuligheter både innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen kvalifiserer til arbeid med helsefremmende omsorg og pleie, behandling og rehabilitering.

Som psykisk helsearbeider vil du arbeide i spenningsfeltet mellom samfunn og psykiatri, og samarbeide med brukere, pasienter, pårørende og nærmiljø.

Dette lærer du på psykisk helsearbeid

Studiet vil gi deg grunnleggende kunnskap om biologiske, sosiale, kulturelle og åndelige aspekter ved menneskets psykiske helse, og utforske sammenhengen mellom psykisk lidelse og disse aspektene. Gjennom utdanningen vil du lære å se brukerens eller pasientens egne ressurser som en del av behandling eller forebygging, og du vil tilegne deg forskningsbasert kunnskap som gjør deg i stand til å møte de utfordringene hver enkelt brukers situasjon vil kreve.

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 950,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell må bekostes av hver enkelt student.

Videre utdanning

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid vil, der øvrige opptakskriterier er oppfylt, utgjøre 60 studiepoeng av totalt 120 studiepoeng ved vårt fakultets mastergrad i Samfunn og helse, studieretning Psykisk helse- og rusarbeid.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!