Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet)

Er du lærer på 11 til 13 trinn og ønsker å utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Vi tilbyr nå en nettbasert utdanning for lærere, PfDK-MOOC. Du vil kunne øke din forståelse for hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer lærerrollen, innhold, vurderingsformer og arbeidsmetoder i fagene

Hvorfor PfDK-MOOC?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene, må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å forstå hvordan teknologi endrer samfunnet, også skolen, men også hvordan teknologi åpner for nye muligheter for undervisnings og læring. Det går en linje gjennom den overordnete samfunnsorienterte innsikten, via en didaktisk kompetanse til kunnskap og ferdigheter i konkrete digitale ressurser. Evnen til å ta i bruk teknologi i skolen krever kompetanse på alle tre nivåer.

Undervisningsformer

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.
Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Studentene får veiledning av faglærer på arbeidskrav og har en fast person i studiet å forholde seg til. Obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres, leveres og godkjennes før framstilling til eksamen.

Vurdering

Det er avsluttende eksamen etter hvert emne. Det benyttes mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Dette lærer du i PfDK-MOOC

Studiet bygger på Utdanningsdirektoratets modell for profesjonsfaglig digital kompetanse:

De to emnene i studiet består av tre moduler hver. Modulene er ikke direkte avledet av figuren over, men er ment å samlet dekke modellen.

Emne 1: Lærerens profesjonsfaglig digital kompetanse

Høst 2021; En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Emnet gir teoretiske og praktiske perspektiver på profesjonsfaglig digital kompetanse, viser hvordan begrepet er koblet til en moderne lærerrolle og trekker inn momenter knyttet til læringssyn, samhandling og digitale ressurser.

Emnet består av følgende temaområder

  • Last ned emneplan 1 (.pdf)

Emne 2: Didaktikk og teknologi

Vår 2022; 
Skolen møter mange krav knyttet til teknologi, digital kompetanse og digitalisering av ulike prosesser. På den ene siden skal skolen fungere i et samfunn der teknologi er en kraftfull endringsagent, men på den andre siden også ta i bruk teknologi i det konkrete læringsarbeidet. Emnet bygger på dette premisset og gir rikelige muligheter til å utforske problemstillinger og muligheter skolen opplever i møtet med teknologi. 

Emnet består av følgende temaområder 

  • Last ned emneplan 2 (.pdf)

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen. 

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien kan rettes til Udir. 
  • Ofte stilte spørsmål.
  • Andre studietilbud innenfor strategien.

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!