Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet)

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet)

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene, må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å forstå hvordan teknologi endrer samfunnet, også skolen, men også hvordan teknologi åpner for nye muligheter for undervisnings og læring. Det går en linje gjennom den overordnete samfunnsorienterte innsikten, via en didaktisk kompetanse til kunnskap og ferdigheter i konkrete digitale ressurser. Evnen til å ta i bruk teknologi i skolen krever kompetanse på alle tre nivåer.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights