Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Er du lærer og ønsker å utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Vi tilbyr en nettbasert utdanning for lærere sammen med Høgskolen på Vestlandet, PfDK-MOOC. Du vil øke din forståelse for hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer lærerrollen, innhold, vurderingsformer og arbeidsmetoder i fagene.

Videreutdanning

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Hvorfor PfDK-MOOC?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Undervisningsformer

Undervisningen er opptak tilgjengelig via klassens nettplattform og med veiledning i sann tid etter avtale.

Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Vurdering

Mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Dette lærer du i PfDK-MOOC

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 1, høst 2020; En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene

Emnet består av følgende temaområder: Fag og grunnleggende ferdigheter, Skolen i samfunnet, Etikk, Pedagogikk og fagdidaktikk, Ledelse av læringsprosesser, Samhandling og kommunikasjon og Endring og utvikling.

Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2021; I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene. Læreren har innsikt i hvordan digitale ressurser kan integreres i læringsprosesser for å bidra til å nå kompetansemål og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene i fagene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende pedagogiske og didaktiske kompetanser sammen med utvikling av egne digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hvordan elevene kan motiveres og engasjeres gjennom variasjon med bruk av digitale læringsressurser for å støtte elevenes læringsarbeid, og samtidig bidra til å øke deres digitale faglige kompetanse.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien kan rettes til Udir. 
  • Ofte stilte spørsmål.
  • Andre studietilbud innenfor strategien.

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!