Vis studentum.no som: Mobil

Profesjonsfaglig digital kompetanse (2. studieår – Masternivå)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Drammen
Deltid
Støttet av lånekassen

Profesjonsfaglig digital kompetanse (2. studieår – Masternivå)

Har du fullført lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse og ønsker en mastergrad? Da er dette studiet for deg.

Hvorfor master i profesjonsfaglig digital kompetanse?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annerledes kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. En lærerspesialist innen PfDK skal bidra til faglig utvikling hos lærere, bidra i utviklingsprosjekter og sikre høy kvalitet på integrering og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Med en mastergrad får du den høyeste utdanningen innen fagfeltet utenom doktorgrad. Du får grunnleggende forskerkompetanse og spesialisert deg innen et bestemt tema.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer for lektorkompetanse i skolen og i høyere utdanning. Utdanningen er ikke påkrevd for å få stilling som lærerspesialist i PfDK, men vil gi faglig kompetanse på høyt nivå for de som enten er eller som ønsker å bli lærerspesialister i PfDK.

Dette lærer du

Du skal gjennom studiet utvikle kompetanse til å gjennomføre og lede utviklings- og forskningsprosjekter knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse. Emnene dekker vitenskapsfilosofi og -metode, forskningsdesign og masteroppgave. Faginnholdet er hovedsakelig hentet fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap gjennom aksjonsforskning og -læring.

Viktige tema:

  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Vitenskapsfilosofi
  • Forskningsmetode
  • Forskningsdesign
  • Akademisk skriving
  • Masteroppgave

Videre utdanningsmuligheter

Mastergraden kvalifiserer til opptak på ph.d.-programmer ved USN og andre høyere utdanningsinstitusjoner innen relevante fagområder.

Emneplan

Emneplan for emnet "Vitskapleg arbeid og forskingsdesign" finner du på nettsiden til Høgskulen på Vestlandet.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!