Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen

Prestasjonsledelse

Vi introduserer deg for ulike verktøy du som leder kan bruke for å utvikle egne lederegenskaper så vel som medarbeiderkvaliteter og prestasjonskultur i virksomheter. Studiet bygger på positiv psykologi, og gir deg innsikt i selvledelse og ledelse av en prestasjonsorientert organisasjon.

Dette er prestasjonsledelse

Formålet med emnet er å gi studentene grunnleggende innsikt i hva prestasjonsledelse er, og hvordan målrettet og strategisk arbeid kan bidra til innovative og kunnskapsbaserte løsninger som løfter organisasjoners prestasjoner på kort og lang sikt. En viktig del av studiet er drøfting av dilemmaer knyttet til prinsipper for ressursfordelings- og belønningssystemer, oppgaveorientering vs relasjonsorientering i ledelse av prestasjonsfremmende kulturer, samt utfordringer relatert til vedlikehold av prestasjoner over tid.

Dette lærer du hos oss

  • teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor prestasjonsledelse
  • hvordan organisasjoner kan ledes og styres for å oppnå og opprettholde et høyt prestasjonsnivå
  • psykologiske mekanismer som bidrar til en prestasjonskultur
  • å beherske ulike organisasjonsfaglige tilnærminger til prestasjonsledelse gjennom å samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning
  • å vurdere foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg relatert til prestasjonsledelse på selvstendig faglig grunnlag

Prestasjonsledelse kan inngå som valgemne i årsstudium i ledelse.

Andre emner innen lederutdanning finner du her.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!