Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
Nettstudier
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Nettstudier
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Vil du bli lærer? Hvis du har studert sentrale undervisningsfag ved universitet eller høgskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt.

Hvorfor PPU?

PPU utdanner samlet sett flest lærere i Norge. Noen planlegger denne veien til læreryrket allerede ved oppstarten av sin utdanning, mens andre av ulike årsaker velger læreryrket som et ledd i omskolering. Felles for alle som er kvalifisert til opptak er at tilegnet kunnskap og eventuell yrkeserfaring kan være av stor betydning for å arbeide med barn og unge på vei mot fremtidens samfunn.

Studiet er for deg som ønsker å dele slik kunnskap og være med på å utruste unge mennesker for god livsmestring.

Hva slags jobb får du?

Med Praktisk-pedagogisk utdanning er du generelt kvalifisert for å arbeide som lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til ut videregående hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres. For de praktiske og estetiske fagene gis det undervisningskompetanse i kulturskolen.

Utdanningen gir deg bred kunnskap om tilrettelegging av læring og elevkunnskap, og muligheter for jobb er gode. De fleste studenter som fullfører PPU-utdanning hos oss velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men det finnes også andre yrkesområder innenfor offentlig og privat sektor som etterspør mennesker med den bakgrunnen studiet gir. Med fullført PPU-utdanning vil du kunne få undervisningskompetanse også for relevante emner du gjennomfører senere.

Dette lærer du på PPU

Gjennom PPU-studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på en lærerutdanning fokusert på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. PPU-studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen i et stadig større perspektiv.

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har i disse sammenhengene.  

Fagdidaktikk gir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering.  Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor. Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring. 

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en stor og viktig del av PPU-utdanningen. USN har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Praksis skal være variert, veiledet og vurdert og vil fortrinnsvis bli gjennomført på ungdomstrinn og i videregående skole.

Praksisperiodene er basert på progresjon hvor du starter med observasjon for gradvis å overta undervisningen under veiledning fra praksislærer. Gjennom praksisperiodene på totalt 60 dager vil du som student få god øvelse i læreryrkets mange ulike oppgaver. Det legges vekt på øvelse i planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning. Bevisstgjøring rundt skolens plass og rolle i samfunnet inngår som en viktig del av praksisopplæringen.

Videre utdanningsmuligheter

Med praktisk-pedagogisk utdanning kan gå videre til en av våre doktorgradsutdanninger eller en masterutdanning for de som ikke har det.

For kontakt eller mer informasjon om Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!