Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Vi gir deg innsikt i modeller, arbeidsmåter og verktøy for å arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet i helse-og omsorgstjenestene

Dette er praktisk forbedringsarbeid 

Systematisk kvalitetsarbeid er lovfestet som del av den daglige ordinære virksomheten i helse- og omsorgstjenestene, og helsepersonell er lovpålagt å drive kvalitetsarbeid. En forutsetning for å drive kvalitetsarbeid er kunnskap om hvordan slikt arbeid skal utføres. 

Univeristetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, tilbyr fra høsten 2019 Videreutdanning i Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Studiet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Målet med videreutdanningen er å gi studentene innsikt i modeller, arbeidsmåter og verktøy for å arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet. Videre får studentene en praksisnær tilnærming gjennom erfaring med å gjennomføre et relevant, klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

En betingelse for å kunne delta på denne videreutdanningen er at studentene ved studiestart bringer med seg et klinisk forbedringsområde som er klarert med nærmeste leder. 

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder blant annet følgende temaer:

 • Samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitet og forsvarlighet i helse- og omsorgstjenestene
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Pleiekulturer og arbeidsfellesskap
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lærende praksisfellesskap
 • Kvalitetsforbedringsmodeller og aktuelle verktøy i forbedringsarbeid
 • Forbedringsarbeid og endringsledelse

Hvem passer studiet for?

Målgruppen er helsepersonell ansatt i kommunens helse- og omsorgstjenester. Ansatte i sykehus kan også søke.

Studiet egner seg godt for både helse- og omsorgsarbeidere og høyskoleutdannet personell som sykepleiere og vernepleiere som arbeider for eksempel ved sykehjem, hjemmebaserte tjenester, boliger for personer med utviklingshemming og dagsentre eller kliniske avdelinger på sykehus. 

Det er ønskelig at det er flere deltakere fra samme arbeidsplass. 

Øvrige samlingsdager vil bli oppgitt senere.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!