Vis studentum.no som: Mobil

Pedagogisk veiledning - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 semester (15 stp)
Videre- og etterutdanning
Ja
Vår
Søknadsfrist: 1. november
Drammen, Horten

Pedagogisk veiledning - Videreutdanning

Pedagogisk veiledning - Høgskolen i Sørøst-Norge

Pedagogisk veiledning

Pedagogisk veiledning er et samlingsbasert studium rettet mot deg som ønsker å arbeide med veiledning av nyutdannede lærere i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, eller være praksislærer for høyskolens studenter.

Studiet gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring individuelt, som kollektive læringsprosesser og i utviklingsprosesser i organisasjoner.

Dette lærer du 

Studiet består av to hovedemner:

  • Innføring i veiledningsteori og metoder (15 studiepoeng, høstsemesteret)
  • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng, vårsemesteret)

Studieopplegg

Studiet er samlingsbasert. Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom studiesamlingene. Studentene blir organisert i nettverksgrupper, som møtes mellom studiesamlingene for å veilede og legge frem pensumlitteratur. Individuelle og gruppebaserte arbeidskrav leveres mellom samlinger etter nærmere gitte kriterier. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er hovedsakelig lærere (førskolelærere/barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående opplæring) som ønsker å arbeide som veiledere for nyutdannede kolleger og studenter. Studiet kan også være aktuelt for de som er praksislærere for høyskolens studenter.

Opptakskrav/Søknad

Søkere må ha godkjent lærerutdanning som barnehagelærer, allmennlærer eller lærer i videregående opplæring. I tillegg anbefales minimum tre års praksis som lærer/barnehagelærer.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (15 + 15 studiepoeng)

Kostnader

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er derfor gratis. Semesteravgift, reiseutgifter, utgifter til kjøp av faglitteratur og vikarutgifter må dekkes av den enkelte student og/eller arbeidsgiver.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Pedagogisk veiledning - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Pedagogisk veiledning - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!