Vis studentum.no som: Mobil

Pedagogisk veiledning (bachelornivå)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Drammen, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Pedagogisk veiledning (bachelornivå)

Et studium for deg som ønsker å få vite mer om veiledning som strategi for læring i lærerutdanning og i læreryrket som en profesjon.

Studiet vil gi deg anledning til å jobbe med egen kommunikasjon og utforske veiledning som en arena for læring og utvikling.

Hensikten med studiet er å utvikle faglig kunnskap om veiledning, bidra til at deltakerne utvikler sin kompetanse som veiledere og bidra til profesjonalisering av veiledningsfeltet innenfor veiledning av studenter, nyutdannede og kolleger.

Studiet gjennomføres over to år. Det er bygget opp av to emner som til sammen utgjør 30 studiepoeng. Studiet starter med et felles emne på 15 studiepoeng i Innføring i praktisk veiledning. Andre året kan studenten velge en faglig fordypning på 15 studiepoeng, enten Tverrfaglig veiledning eller Profesjonsveiledning. Det er avsluttende eksamen på hvert emne.

Innføring i praktisk veiledning gir en grunnkompetanse i veiledning der utvikling av egen veilederrolle står sentralt. Det at klassen er sammensatt av flere yrkesgrupper har vist seg å både gi utvidet forståelse for andre yrkesgrupper samt gitt anledning til å legge bort ekspertrollen og rådgiverrollen der studenter veileder på tvers av yrkesgrupper. Å trene på å veilede på veisøkers egne premisser er sentralt i studiet.
Profesjonsveiledning er kun åpent for lærere fra barnehage og skole, der studenter kan fordype seg ytterligere i rollen som praksislærer og veileder for nyutdannede og som veileder i en lærende organisasjon.
Tverrfaglig veiledning er åpent for alle i målgruppen. Dette emnet har et mer tverrfaglig pensum og legger opp til å utforske veiledning på tverrfaglige arenaer der det er mulig.
Begge fordypningsemnene inneholder et forsknings- og utviklingsarbeid der studentene enten kan igangsette veiledning som de forsker på, eller de kan gjennomføre en undersøkelse relatert til det emnet de har valgt.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!