Vis studentum.no som: Mobil

Organisering, ledelse og samspill (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Organisering, ledelse og samspill (masteremne)

Dette deltidsstudiet gir deg kunnskap og forståelse for klassiske og nye teorier og metoder som brukes innen organisasjons- og ledelsesfag.

Hvorfor organisering, ledelse og samspill?

Studenten skal gjennom studiet opparbeide seg relevant kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et høyt akademisk nivå og på linje med det som forventes av ledere i næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Målet med emnet er å gi studentene kunnskap og forståelse for klassiske og nye teorier og metoder som brukes innen organisasjons- og ledelsesfag, og at de skal kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon.

Dette lærer du

Emnet gir oversikt over organisering og ledelse i et helhetlig perspektiv og innblikk i de sentrale teoriene og sammenhengene innenfor fagfeltet. Det legges særlig vekt på hvordan organisering og ledelse påvirker samspill mellom grupper og individer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner. En god leder må kjenne seg selv og forstå hvordan samspillet internt påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne.

Emnet er basert i vitenskapelig dokumentert kunnskap fra organisasjonsteori, ledelsesteori og organisasjonspsykologi.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!