Organisasjonsutvikling for bærekraft (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Rauland
Deltid
Støttet av lånekassen

Organisasjonsutvikling for bærekraft (masteremne)

Hvor stort fokus har din virksomhet på bærekraftig utvikling? Dette studiet gir deltakerne avansert kunnskap om suksessfaktorer og utfordringer i bærekraftsarbeidet.

Hvorfor studere organisasjonsutvikling for bærekraft?

Bærekraft og sirkulær økonomi vil kreve økt fokus i alle virksomheters forretningsmodeller i fremtiden, uavhengig av om organisasjonen er privat, offentlig eller frivillig. Dette studiet gir deltakerne kunnskap om hva bærekraft er, hvorfor det er viktig og hvordan man kan utvikle organisasjoner i en retning som setter dem i stand til å bidra til å løse verdens bærekraftutfordringer.

Sentrale temaer som dekkes i studiet er bærekraftig utvikling, den triple bunnlinjen, saksinnsalg for bærekraft, vesentlighetsanalyse, interessentteori, bærekraftige forretningsmodeller, sirkulærøkonomi, endringsprosesser for bærekraft og implementering av bærekraftstiltak.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for ansatte og ledere i alle sektorer – privat, offentlig og frivillig – som har behov for økt kompetanse innen fagområdet.

Dette lærer du hos oss

  • Hva er bærekraft og hva er grunnlaget fagfeltet bygger på, herunder planetens tålegrenser og interessentteori?

  • Hvilke strategiske fortrinn kan organisasjoner oppnå gjennom å arbeide med bærekraft?

  • Hvilke suksessfaktorer bør ligge til grunn for å lykkes med bærekraftsarbeid?

  • Hvilke utfordringer/fallgruver møter man i bærekraftsarbeidet, eksempelvis grønnvasking?

  • Hvordan innrette organisasjonen for å kunne realisere sirkulærøkonomiske løsninger?

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!