Vis studentum.no som: Mobil

Operasjonssykepleie - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 semestre
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Operasjonssykepleie - Videreutdanning

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Dette studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen operasjonssykepleie.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng, og gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir studenten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie.

Hvorfor studere operasjonssykepleie?

Videreutdanning i operasjonssykepleie kvalifiserer for utøvelse av operasjonssykepleie og kirurgisk virksomhet innen avansert teamarbeid, til pasienter i alle aldre fra det nyfødte barnet til den eldre.

Videreutdanningen skal kvalifisere sykepleiere til å inneha et utvidet ansvars- og funksjonsområde. En sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie skal på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag kunne gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand, planlegge og bidra til et helhetlig helsetjenestetilbud og iverksette og følge opp tilbudet.

Operasjonssykepleieren skal også ha teoretisk kompetanse til å stille kritiske spørsmål ved dagens praksis, kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Dette vil også gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert operasjonssykepleie i helseforetak og kommunehelsetjeneste.

Hva slags jobb får du?

Operasjonssykepleiere arbeider primært i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt og sterilsentral, men deltar også i katastrofeteam og i krigsområder.

Operasjonssykepleiere arbeider selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell som kirurg, anestesisykepleier og anestesilege.

For kontakt eller mer informasjon om Operasjonssykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (90 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Operasjonssykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Operasjonssykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!