Videre- og etterutdanning

Økonomistyring og regnskap

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Økonomistyring og regnskap

Hvorfor studere økonomistyring og regnskap?

For å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetens eiere, er målet med kurset å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger. 

Dette lærer du i studiet

Etter fullført studie skal studenten sitte igjen med denne kunnskapen:

ha kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging

ha kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger

ha kunnskap om de mest sentrale regnskapsprinsipper og vurderingsregler

ha kunnskap om sammenhengen mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori

ha kunnskap om finansregnskapets oppbygging og forstå regnskapets betydning som informasjonskilde

ha kunnskap om de mest sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse og hvordan disse kan være med å forklare en bedrifts økonomiske stilling

ha kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen

ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen

ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten

ha kunnskap om kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet

ha kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon

ha kunnskap om budsjettprosessene og forstå forskjellen mellom resultat- og likviditetsbudsjett

ha grunnleggende kunnskap om investeringsanalyser

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights