Økonomistyring og regnskap

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Økonomistyring og regnskap

Vi gir deg en innføring i økonomistyring, og ser på hvordan økonomiske analyser danner grunnlag for beslutninger om styring av en virksomhet.

Hvorfor studere økonomistyring og regnskap?

For å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetens eiere, er målet med kurset å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger. 

Dette lærer du i studiet

Etter fullført studie skal studenten sitte igjen med denne kunnskapen:

 • ha kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • ha kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger
 • ha kunnskap om de mest sentrale regnskapsprinsipper og vurderingsregler
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori
 • ha kunnskap om finansregnskapets oppbygging og forstå regnskapets betydning som informasjonskilde
 • ha kunnskap om de mest sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse og hvordan disse kan være med å forklare en bedrifts økonomiske stilling
 • ha kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • ha kunnskap om kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet
 • ha kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • ha kunnskap om budsjettprosessene og forstå forskjellen mellom resultat- og likviditetsbudsjett
 • ha grunnleggende kunnskap om investeringsanalyser

Videre utdanningsmuligheter

Økonomistyring kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!