Vis studentum.no som: Mobil

Økonomistyring (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Økonomistyring (masteremne)

Dette deltisdsstudiet gir deg kompetanse til å velge ut, anvende og kritisk reflektere over økonomiske styringsverktøy til bruk i analyser og beslutninger.

Hvorfor økonomistyring?

Økonomistyring er nødvendig for å sikre at virksomheten når sine mål. Dette gjelder om virksomheten er et profittforetak, en offentlig virksomhet eller en ideell organisasjon. Hovedmålet med dette emnet er at studentene skal få kompetanse til å velge ut, anvende og kritisk reflektere over økonomiske styringsverktøy til bruk for analyser og beslutninger.

Dette lærer du

- Gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner

- Anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, og bruke dette som beslutningstøtte i økonomistyringen.

- Vurdere kritisk i hvilke situasjoner de ulike modellene egner seg som beslutningstøtte og forstå styrker og svakheter ved ulike bedriftsøkonomiske modeller og verktøy vurdere hvordan atferdsmessige, institusjonelle og kulturelle forhold kan påvirke implementeringen av modeller og verktøy i økonomistyring.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!