Vis studentum.no som: Mobil

Norskdidaktikk - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Norskdidaktikk - Master

Master i norskdidaktikk - Høgskolen i Sørøst-Norge

Master i norskdidaktikk

Masterstudiet i norskdidaktikk kvalifiserer for arbeid som norsklærer i grunnskole og videregående opplæring, og for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger. Du får du både breddekunnskap og mulighet til fordypning i norskdidaktiske temaer du er spesielt interessert i.

Dette lærer du på master i norskdidaktikk

Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget, som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, sammensatte tekster, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Til sammen velges fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Arbeidsformene skal være multimodale ved at ulike meningsskapende ressurser brukes skriftlig og muntlig.

Vi benytter nettbaserte arbeidsmapper der skriftlige oppgaver utvikles, og respons til og fra andre, sammendrag av pensumartikler m.m. samles. Du får veiledning underveis på mappeoppgaver, både av faglærer og medstudenter.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet i norskdidaktikk kvalifiserer for arbeid som norsklærer i grunnskole og videregående opplæring, og for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger.

Opptakskrav/Søknad

Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp:

  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

Søkere som har fullført allmennlærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller annen lærerutdanning må ha minst 60 studiepoeng i norsk språk og litteratur. For søkere med annen bachelor- eller cand.mag.-grad kreves fordyping i norsk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng. For å tas opp på studiet kreves gjennomsnittlig karakter på C.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 poeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Norskdidaktikk - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Norskdidaktikk - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!