Videre- og etterutdanning

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Videreutdanning i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (jf. integreringslovens kompetansekrav for lærere). Dette tilbudet er nå fulltegnet.

Studiet skal gi andrespråksdidaktisk kompetanse for lærere som underviser unge og voksne innlærere i norsk som andrespråk. Studiet vil fokusere på flerspråklighet, sammenlignende språkkunnskap og ulike tilnærminger til voksnes andrespråkslæring og andrespråksdeltakelse i ulike situasjoner. Studiet vil ha en utforskende og forskningsbasert tilnærming til planlegging, gjennomføring og vurdering av andrespråksundervisning. Studiet er oppretta i samarbeid med Kompetanse Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights