Norsk 2, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Norsk 2, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet er for lærarar som ønskjer faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng i norsk frå før.

Dette lærer du hos oss

Norsk 2 er ein vidareutdanning der du får faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Her er nokre av emna du lærer om:

  • Lese- og skrivedidaktikk
  • Munnlegheit og retorikk
  • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
  • Tekst- og sjangerkunnskap
  • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
  • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
  • Adaptasjonsteori

Vidare utdanning

Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmelding til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkarar som får tildelt studieplass via Udir blir kontakta av USN når vi har motteke søkeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om vidare søkeprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelege opptaket blir gjort av universitetet innan utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpnar for å søke hos Udir
1. mars: Frist for å søke
15. mars: Skuleeigar har handsama søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettas til Udir. 
  • Andre studietilbod innanfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!