Vis studentum.no som: Mobil

Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 år (30 stp)
Videre- og etterutdanning
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Horten, Nettstudier

Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning

Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10

Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 – videreutdanning

Naturfag omfatter flere selvstendige naturvitenskaper, og Naturfag 1 henter sine kunnskaper og metoder fra basisfagene biologi, geofag, fysikk og kjemi. Studiet skal gi grunnleggende innsikt hentet fra disse naturvitenskapelige områdene.

Naturfag 1 er rettet mot faget slik det undervises i grunnskolen, med hovedvekt på årstrinnene 5. til 10. Undervisningsmetoder og fagdidaktikk relevant for profesjonen som naturfaglærer vil derfor stå sentralt i undervisninga.

Studiet er allsidig og omfatter teori, laboratoriearbeid og feltkurs til ulike økosystemer. Underveis i studiet leverer du inn skriftlige arbeider som enten kan være gruppeoppgaver eller individuelle oppgaver.

Naturfag 1 er delt i to emner på 15 studiepoeng. Ett undervises om høsten med eksamen i desember og ett undervises om våren med eksamen i mai/juni. Studenter som allerede har oppfylt kravet om praksis i allmennlærerutdanningen eller tar Naturfag 1 som fagstudium, vil i praksisperioden arbeide selvstendig med en faglig fordypingsoppgave. For studenter i allmennlærerutdanningen eller lærerutdanning for ungdomstrinnet 8.-13. trinn gjelder overordnede fagplaner og plan for praksis.

Jobbmuligheter

Faget gir studentene kompetanse i å undervise i naturfag i grunnskolen. Metoder og didaktikk vil derfor være et viktig element i studiet. Sammen med Naturfag 2 gir det 60 studiepoeng og kvalifiserer for å undervise i ungdomsskolen.

Videre studier/jobbmuligheter

Med en bachelorutdanning der det inngår fordypning på 90 studiepoeng i naturfag, kan det være mulighet for videre studier på masternivå ved Universitetet i Oslo eller Trondheim (med forbehold om endelig avtale).

Opptakskrav/Søknad

Opptaksgrunnlag er fullført lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp, hvor all obligatorisk praksis er bestått.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- og videreutdanning (30 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!