Vis studentum.no som: Mobil

Natur- og miljøforvaltning - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Natur- og miljøforvaltning - Bachelor

Bachelor i natur og miljø - Høgskolen i Sørøst-Norge

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

En utdanning om bærekraftig forvaltning av naturressursene, om hvordan miljøet påvirker menneskers helse og om hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Med en bachelor i natur- og miljøforvaltning får du grunnleggende kunnskap om alt fra fisk- og viltforvaltning, til forurensning av jord, luft og vann og naturgitte forhold som påvirker miljø og helse. Som student på bachelor i natur og miljø kan du være med å løse vår tids miljøutfordringer. 

Studiet gir deg en unik kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse.

Dette lærer du på bachelor i natur- og miljøForvaltning

Første studieår gir innføring i sentrale tema innen natur- og miljøfag som biologi, klima og geologi. Studentene vil også introduseres for statistikk og vitenskapsteori, og lære vitenskapelig skriving og faglig formidling. Etter første året må studentene velge hvilken studieretning de ønsker å følge videre; forurensning og miljø eller økologi og naturforvaltning.  Det legges vekt på å kombinere teori og praksis (ekskursjoner, felt- og laboratoriekurs) gjennom hele studiet. Dette gir studentene kunnskap og nødvendige erfaringer inn mot arbeidsliv eller videre studier. 

Forurensning og miljø
Avløps- og avfallsbehandling, luftforurensning, støy, inneklima, stråling, HMS, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige tema. Vannkvalitet og miljøutfordringer knyttet til forvaltning og bruk av overflatevann og grunnvann, Miljølovverk, arealplanlegging og bruk av digitale kart (GIS) er en del av studieprogrammet. 

Økologi og naturforvaltning
Her får du mer detaljert og omfattende kunnskap i økologi og forvaltning av naturressursene. Sentrale tema er viltøkologi, ferskvannsøkologi, ferskvannsfiske og vannressursforvaltning, alpin økologi og bevaringsbiologi og mikrobiologi.

Yrkesmuligheter

Bachelor i natur- og miljøforvaltning gir kompetanse innen klima, forvaltning av naturressurser, biologisk kartlegging, vern av naturområder, arealplanlegging, mv. Du kan jobbe som planlegger/miljøhygieniker/miljøkonsulent/HMS-konsulent.  Du kan jobbe med tilsyn og risikoanalyser i forhold til støy, stråling, drikkevann, inneklima, avfallsgjenvinning og arbeidsmiljø. Studiet gir deg også faglig grunnlag for arbeid i skolen.

For kontakt eller mer informasjon om Natur- og miljøforvaltning - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i innenfor natur-, helse- og miljøvern ved Universitetet i Sørøst-Norge, og andre relevante masterprogram. Studiet kvalifiserer også for fagdidaktikk i naturfag på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).    

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Natur- og miljøforvaltning - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Natur- og miljøforvaltning - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!