Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Næringsmaster i regnskap og revisjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
Ringerike
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Ringerike
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Næringsmaster i regnskap og revisjon

Ta en master i regnskap og revisjon, med lønn i studietiden! Denne nye næringsmasteren kombinerer 50% jobb med mastergrad over tre år.

Hvorfor master i regnskap og revisjon?

Enten du allerede er i jobb eller er ferdig med en bachelor, vil denne masteren være et godt valg. Du får solid og oppdatert kunnskap gjennom den spesielle vekslingen mellom jobb og utdanning. I studiet vil du tilegne deg gode og avanserte fagkunnskaper innen regnskap, revisjon, skatt og foretaksrett. Masterstudiet i regnskap og revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende lovregulering for revisjonsprofesjonen.

Hva slags jobb får du?

Master i regnskap og revisjon er først og fremst tiltenkt deg som søker en karriere i revisjons- og regnskapsførerbransjen. Studieprogrammet er også relevant for deg som ønsker en karriere innen rådgivning, bank, finans eller som ansatt i en økonomi- eller regnskapsavdeling. Studiet oppfyller utdanningskravet for tildeling av tittelen statsautorisert revisor. Det oppfyller også utdanningskravet som er foreslått for tildeling av den nye tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Les også

Benjamin får lønn og arbeidserfaring mens han tar master

Benjamin From har allerede ansvar for egne kunder i det internasjonale selskapet BDO, mens han tar næringsmaster i regnskap og revisjon. Studiet er tilpasset arbeidshverdagen.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom næringsmasterkonseptet får du relevant praksis gjennom hele studietiden. Du er ansatt 50% i et regnskapsførerforetak, et revisjonsselskap eller hos en annen godkjent bedrift, parallelt med studiene. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet. Du får muligheten til å jobbe med det du faktisk studerer, og du blir rustet til å møte behovene i bransjen.

Dette lærer du på master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon er både en teoretisk og profesjonsrettet utdanning.

Studiet gir deg kompetanse og ferdigheter som er særlig relevant for revisors og regnskapsførers profesjonsutøvelse. Det gir en avansert og spesialisert innsikt i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og foretaksrett. Mye av profesjonsutøvelsen bygger på en kombinasjon av etterfølgelse av rettsregler og bruk av økonomifaglig kompetanse. Denne tverrfagligheten mellom juss og bedriftsøkonomi preger studiet.

Digitalisering påvirker både regnskap og revisjon i stor grad. Studiet hjelper deg som student til å kunne forholde deg kritisk til innsamling, gjennomføring, tolkning og bruk av dataanalyser.

I tillegg til faglig dybde innen regnskap og revisjon, gir studiet deg bred kompetanse i mer generelle bedriftsøkonomiske eller ledelsesorienterte fag.

Valgemner (med forbehold om endringer):

Vestfold:

 • Innovasjon- ledelse av innovasjonsprosesser (7,5 sp)
 • Kvantitativ analyse (7,5p)
 • Digitalisering og samfunn (7,5 sp)
 • Bærekraft (7,5 sp, under utarbeidelse) 

Ringerike:

 • Digital Business Development (7,5 sp)
 • Business Analytics (7,5 sp)
 • Emerging Trends in Information Systems (7,5 sp)

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av din master i regnskap og revisjon i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til opptak på relevante ph.d.-programmer i Norge og i utlandet.

Søkere med mastergrad

Søkere som allerede har oppnådd mastergrad, for eksempel master i økonomi og ledelse og master i økonomi og administrasjon, vil etter søknad kunne få innpass for inntil 60 studiepoeng, herunder avlagt masteroppgave. Innpass for masteroppgaven betinger at tema i masteroppgaven er innenfor relevante fagområder i forhold til regnskap og revisjon. Med innpass på 60 studiepoeng vil studiet i regnskap og revisjon kunne gjennomføres på 1 1/2 år.  Søkere som ønsker innpass søker ordinært, men krysser av for tidligere oppnådd mastergrad i vedlegg til søknad, se skjema under. 

For kontakt eller mer informasjon om Næringsmaster i regnskap og revisjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Næringsmaster i regnskap og revisjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Næringsmaster i regnskap og revisjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!