Vis studentum.no som: Mobil

Motivasjon og mestring

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Motivasjon og mestring

Studiet gir deg en grunnleggende forståelse av motivasjon og mestring, og øker din innsikt i hvordan disse spiller en sentral rolle i å forklare menneskelig atferd.

Hvorfor motivasjon og mestring?

I dette kurset vil du få en grunnleggende innsikt i psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ- og gruppenivå. Du vil kunne løse oppgaver ved å omsette teoretisk kunnskap om motivasjon og mestring til gunstige tiltak i et ledelsesperspektiv. Vi lærer deg å reflektere over hva som kjennetegner gunstige miljøer for vekst, utvikling og velvære. Kurset vil ha fokus på hvordan studentene kan nyttiggjøre seg av det de lærer for å forbedre motivasjon og mestring i settinger som arbeidsliv, utdanning, idrett og andre relaterte prestasjonsmiljøer.

Dette lærer du hos oss

 • begrepene motivasjon og mestring, og hvordan disse kan forstås ut i fra ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger
 • psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ og gruppenivå
 • løse oppgaver relatert til å fremme utvikling og læring på individ og gruppenivå
 • gjennomføre analyser av miljøer mennesker handler i på en selvstendig måte, og foreslå målrettede tiltak etter vurdert behov for å for å bidra til ønsket utvikling
 • anvende teoretisk kunnskap om motivasjon og mestring ved å omsette den til gunstige tiltak i et ledelsesperspektiv
 • hva som kjennetegner gunstige miljøer for vekst, utvikling, og velvære
 • forståelse av viktige sammenhenger mellom menneskers atferd, motivasjon og mestring
 • hvordan menneskers atferd kan fremme eller hemme andres atferd

 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!