Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Montessoripedagogikk

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager.

Studiet hjelper deg å forstå de universelle drivkreftene for læring som vi mennesker har og hvordan disse utarter seg hos barn på ulike alderstrinn. Opplæring og undervisning i montessoripedagogikken er en respons til disse drivkreftene og skaper en helhetlig læringshverdag som treffer barna der de er i sin utvikling.

Studiet er også praktisk rettet og viser hvordan man skaper et fysisk miljø og en hverdag der barna er aktivt involvert i sin egen læring og utvikling. Du lærer å fostre barnas selvstendighet på den ene siden og deres samarbeidsevne på den andre. Du lærer å bruke montessorimateriellet som setter deg i stand til å presentere fagområdene, kultur og menneskelig historie for barna i barnehagen og skolen. Gjennom dette vil du å innta en ny rolle som pedagog/lærer, nemlig å være veileder, forteller og bindeledd i den menneskelige historien.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights